Blue Flower

WŁADZE STOWARZYSZENIA "RES CARPATHICA"

POWOŁANE NA WALNYM ZEBRANIU 17 MARCA 2018 NA II KADENCJĘ (2018-2020)

 

ZARZĄD

Prezes: Jan Skłodowski

Wiceprezes: Witold Grzesik

Skarbnik: Jerzy Barcikowski

Członkowie:

Helena Krasowska

Andrzej Ruszczak

 

KOMISJA REWIZYJNA

Piotr Strzałkowski (Przewodniczący)

Jan Szaran 

Tomasz Traczyk

 

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia kadencja władz jest dwuletnia.

 

 

 

RADA NAUKOWO-PROGRAMOWA

dr hab. Helena Krasowska, prof. PAN

prof. dr hab. Ewa Paczoska

dr hab. Janusz Smaza, prof. ASP

dr hab. Zbigniew Tucholski, prof. PAN