Drukuj

Przewodnik beskidzki, przewodnik Bieszczadzkiego i Magurskiego Parku Narodowego, pilot wycieczek i znakarz górskich szlaków turystycznych. Członek Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Karpaty”, wiceprezes Koła Przewodników Turystycznych przy Oddziale PTTK w Krośnie. 

Pracownik Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Organizator imprez i wystaw regionalnych, etnograficznych o tematyce karpackiej i kresach dawnej Rzeczypospolitej. Regionalista i krajoznawca.

Autor artykułów w prasie regionalnej, turystyczno-krajoznawczej i w wydawnictwach o tematyce karpackiej. Jest także autorem indywidualnych wystaw fotograficznych poruszających zagadnienia regionalne, etnograficzne i górskie oraz wielu prezentacji zbiorowych. Uprawia turystykę górską (Karpaty polskie, słowackie, ukraińskie, rumuńskie, Alpy i Kaukaz), narciarstwo turystyczne i turystykę górską rowerową.

Kategoria: Członkowie