Blue Flower

Na stronach Wydawnictwa Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego pojawiła się informacja o wydaniu monografii huculskiego obrzędu weselnego, pt. Huculskie peregrynacje weselne, która jest rezultatem badań terenowych dr Adriany Świątek, prowadzonych w latach 2011-17; śladem Jej fascynującej podróży w głąb kultury opisywanej niegdyś przez Stanisława Vincenza, a żywotnej i dzisiaj. Oto obszerny spis treści:

Wejście na huculski płaj / 7

Charakterystyka obszaru badań / 8
Kompozycja tomu / 24
Podziękowania / 28

Część I

Przeszłość jako zwierciadło teraźniejszości. Huculski obrzęd weselny w opisach etnografów i etnologów / 31
W metodologicznej szczelinie / 67
Ku antropologii doświadczenia… O praktykowaniu etnografii z perspektywy antropologa widowisk / 71
   Badania terenowe jako obrzęd przejścia / 72
   Narracja antropologa widowisk jako opowieść wieloautorska / 77
   Narracja wizualna jako dopełnienie narracji werbalnej / 79
   Od rejestracji ku narracji… / 81
   Postawa instrumentalno-estetyczna / 82


Część II

Prolog / 87
   Trzy warianty huculskiego obrzędu weselnego / 87
   Przestrzeń huculskiego widowiska weselnego / 90

Obraz pierwszy. Działania poprzedzające akcję wesela / 111
   Scena 1. Zaprosyny / 111
   Scena 2. Szycie wianka barwinkowego / 112
   Scena 3. Wyprawa w góry. Derewce / 120

Obraz drugi. Jak huculskie wesele się zaczinaje… / 127
   Scena 1. Zaczinanie / 127
   Scena 2. Wejścia. Wirowania / 141

Obraz trzeci. Przeobrażanie młodych w gazdów / 153
   Scena 1. Ubieranie kniahyni i kniazia w pozacodzienny kostium / 153
   Scena 2. Wyriażanie – wyprawianie do ślubu / 184
   Scena 3. Winczanie – ślub / 215
   Scena 4. Przejście z cerkwi do chaty / 231
   Scena 5. Pownycia, czyli huculski weselny festiwal dawania i odwzajemniania darów / 243
   Scena 6. Prowodyny, czyli ostatnia weselna peregrynacja / 252
   Scena 7. Oczepiny / 255

Poszukiwanie eidos widowiska kulturowego na scenie „teatru świata”. Przystanek w podróży… / 295
Zestawienie wybranych huculskich widowisk weselnych według typu obrzędu weselnego / 301

Część III

Atlas kostiumów i rekwizytów huculskiego widowiska weselnego / 309

Aneksy

Aneks 1. Dido Iwańczyk Petra Szekeryka-Donykiwa. Wybrane fragmenty rozdziału XV / 353
Aneks 2. Dido Iwańczyk Petra Szekeryka-Donykiwa. Streszczenie wybranych fragmentów rozdziału XVI / 358
Aneks 3. Zestawienie sygnatur materiałów fotograficznych, filmowych, dźwiękowych / 360

Bibliografia / 365
Indeks nazwisk i miejscowości / 373
Резюме / 376
Summary / 377

Informacja, przykład strony i okładka monografii dr Adriany Świątek za: instytut-teatralny.pl