Blue Flower

Członek Zarządu

 

Historyk (doktorant na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), specjalizujący się w problematyce Kresów Wschodnich. Autor książki Z Wilna nad Wilią do „Wilna nad Wisłą”. Ekspatriacja i osiedlenie się mieszkańców Wileńszczyzny w Toruniu (1944-1948) oraz około 50 artykułów na temat życia społecznego Polaków w Stanisławowie. Współtwórca filmu dokumentalnego Tam był mi raj. Opowieść o dawnym Stanisławowie. Poza tym udziela się również na rzecz rozwoju polskiej kultury na Ukrainie. Współpracuje od kilku lat z Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwśku oraz gazetą „Kurier Galicyjski”.