Blue Flower

Członek założyciel, sekretarz Zarządu

Rocznik 1951 - mgr filologii polskiej, dziennikarz (m.in. artykuły o tematyce karpackiej), badacz dziejów PRL (opozycja antykomunistyczna na wsi; Kościół i PAX; prasa i cenzura; drugi obieg wydawniczy; drugie życie w LWP)