Blue Flower

10 kwietnia w ramach naszych comiesięcznych spotkań w Centrum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego powitamy znakomitego gościa.

Przybędzie do nas wybitny historyk, kierownik Zakładu Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych w Instytucie Historii UMCS w Lublinie, prof. dr hab. Grzegorz Jawor. Profesor specjalizuje się m.in. w zagadnieniu prawa wołoskiego i związanego z tym zjawiska migracji. Tytuł wykładu naszego Gościa to: "Kolonizacja wołoska na północnych stokach Karpat w XIV-XVII wieku". 

Wstęp jak zawsze wolny! Serdecznie zapraszamy!

Centrum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Czerniakowska 178a, 10 kwietnia, godz. 18.

(Zdjęcie z zasobów UMCS, www.umcs.pl)