Blue Flower

 

Inaugurujemy kolejny rok naszych spotkań w Centrum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego!

To pierwsza z naszych prelekcji poświęcona Ormianom na południowo-wschodnich kresach Rzeczypospolitej Obojga (a w zasadzie wielu) Narodów - w miastach i miasteczkach Pokucia, u podnóża Karpat Wschodnich. Prezentację - ilustrowaną multimedialnie - na temat historii i dziedzictwa kulturowego narodu, który znacząco i chlubnie, choć nadal pozostając w nimbie szlachetnej tajemniczości, wpisał się trwale w nasze dzieje, przedstawi nikt inny, jak sam Przewodniczący Rady Armenian Foundation w Polsce - Maciej Bohosiewicz.

Początek jak zwykle o 18.

Zapraszamy!

Warszawa Powiśle-Solec, ul. Czerniakowska 178a, 9.10.2019, g. 18.