Blue Flower

13 listopada odbędzie się kolejne spotkanie karpackie, na którym prof. dr hab. Jarosław Komorowski przedstawi wykład zatytułowany: „Ostatni port generała Mariusza Zaruskiego”. Prelegent przypomni postać konspiratora i zesłańca, malarza, poety i prozaika, fotografa, podróżnika, taternika – twórcy TOPR, instruktora harcerskiego ZHP, pioniera polskiego żeglarstwa, legionisty, generała brygady Wojska Polskiego i adiutanta generalnego prezydenta RP oraz przedstawi ostatni okres jego życia na sowieckiej ziemi po aresztowaniu przez NKWD we Lwowie.

Prof. dr hab. Jarosław Komorowski jest pracownikiem naukowy Instytutu Sztuki PAN w Warszawie. Jego naukowe obszary zainteresowania to m.in. kultura i zabytki Kresów Wschodnich oraz zabytki i pamiątki historyczne Dolnego Śląska. Jest autorem m.in dwuczęściowej monografii "Kresowym szlakiem: kapliczki, pomniki, groby" oraz pracy "Teatr i widowiska na Wołyniu do 1863 roku z przydaniem Ziemi Kijowskiej".

Zapraszamy jak zwykle do Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Czerniakowska 178A w Warszawie (Solec-Powiśle) w środę 13 listopada, na godz. 18.

  •