Blue Flower

„Na Pop Iwanie” czy „na Popie Iwanie”, „w Żabiem” czy „w Żabiu”, „Kizie Ułohy” czy raczej „Kozie Łęgi” i gdzie jest właściwie „Pohane Misce” - o tym, jak po polsku nazywamy obiekty geograficzne Huculszczyzny, opowie dr Wojciech Włoskowicz z Instytutu Języka Polskiego PAN.

Wykład ilustrowany będzie przykładami użycia huculskich toponimów w tekstach polskich od połowy XIX w. aż po drugą dekadę wieku XXI. Omówiony zostanie też problem „polszczenia” toponimii ukraińskich Karpat.

Dr Wojciech Włoskowicz jest językoznawcą toponomastą i członkiem Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP. Swoją rozprawę doktorską poświęcił teorii upowszechniania się różnych wariantów nazw geograficznych, a materiałową ilustracją tych rozważań była toponimia Huculszczyzny obecna w tekstach polskich.

8 maja (środa), godz. 18

Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego,
ul. Czerniakowska 178A, Warszawa (Solec-Powiśle)


WSTĘP WOLNY. ZAPRASZAMY!

10 kwietnia w ramach naszych comiesięcznych spotkań w Centrum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego powitamy znakomitego gościa.

Przybędzie do nas wybitny historyk, kierownik Zakładu Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych w Instytucie Historii UMCS w Lublinie, prof. dr hab. Grzegorz Jawor. Profesor specjalizuje się m.in. w zagadnieniu prawa wołoskiego i związanego z tym zjawiska migracji. Tytuł wykładu naszego Gościa to: "Kolonizacja wołoska na północnych stokach Karpat w XIV-XVII wieku". 

Wstęp jak zawsze wolny! Serdecznie zapraszamy!

Centrum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Czerniakowska 178a, 10 kwietnia, godz. 18.

(Zdjęcie z zasobów UMCS, www.umcs.pl)

Drodzy miłośnicy Karpat, tradycyjnie ogłaszamy konkurs fotograficzny "Karpacki rok" - tym razem "Karpacki Rok 2018".

Zasady są proste: Każdy może przysłać na nasz adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zdjęcie lub zdjęcia (nie więcej niż trzy).

Zdjęcia powinno być zrobione w 2018 roku i dotyczyć tematyki karpackiej. Każde zdjęcie musi być podpisane, wraz z informacją, co przedstawia. Musi być podany autor zdjęcia (można zastrzec brak zgody na publikację imienia i nazwiska - wówczas prosimy o podanie pseudonimu). Autor musi mieć do zdjęcia niczym nieograniczone prawa autorskie. Format zdjęcia dowolny. Zdjęcie może być czarno-białe lub kolorowe. Generalnie po prostu ma być ładne i karpackie. Uczestniczyć w konkursie może każdy z wyjątkiem członków władz Stowarzyszenia Res Carpathica.Komisja ustanowiona przez Res Carpathica wybierze 5 zdjęć i odda pod głosowanie na facebooku – wygra ta fotografia, która otrzyma najwięcej lajków. Nagrodą dla zwycięzcy będzie album Huculszczyzna prof. Krzysztofa Hejke. Możliwe są też niespodzianki!. Zastrzegamy sobie prawo do publikacji na naszym profilu na facebooku lub na instagramie (o ile powstanie) nadesłanych zdjęć, zawsze z podaniem informacji o autorze zdjęcia.Zdjęcia można nadsyłać do 31 stycznia 2019 roku. Głosowanie na facebooku zostanie ogłoszone do 7 lutego i trwać będzie do 20 lutego 2019.

Czekamy na Wasze fotografie!

Na fotografii zwycięskie zdjęcie z zeszłego roku, autorstwa Magdaleny Hajduk, wykonane na Polanie Kosaryszcze w Czarnohorze.

 

13 marca zapraszamy na kolejny wieczór filmowy. Tym razem obejrzymy "Obserwatorium" o obserwatorium astronomicznym na Popie Iwanie w Czarnohorze, zbudowanym w 1938 roku. Naszym gościem będzie reżyser filmu Wiesław Romanowski.

Na krótko przed II Wojną Światową w Karpatach, na górze Pop Iwan, wybudowane zostało Obserwatorium Astronomiczne im. Józefa Piłsudskiego. Po 17 września 1939 roku przerwało swoją działalność i popadło w ruinę. Od kilku lat Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Przykarpacki w Iwano Frankowsku odbudowują Obserwatorium na górze Pop Iwan, starają się tym samym stworzyć nowe miejsce, nową perspektywę w polsko-ukraińskim dialogu o przyszłości. Film "Obserwatorium" został wyprodukowany przez Instytut Polski w Kijowie i Studium Europy Wschodniej UW, przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Miał swoją premierę 17 grudnia 2018 roku w Uniwersytecie Warszawskim.

Wiesław  Romanowski, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, dziennikarz, autor książek.: „Ukraina Przystanek Wolność” Wydawnictwo Literackie Kraków 2007, „Bandera Terrorysta z Galicji” Demart, Warszawa 2012, „Bandera ikona Putina” Demart, Warszawa 2016 ,przedmowy do polskiego wydania książki Anny Politkowskiej „Udręczona Rosja” Warszawa 2008, reżyser filmów dokumentalnych :”Moskwa jak las” , „Znak Pokoju”(filmowa biografia Andrzeja Drawicza), „Feliks znaczy szczęśliwy” (filmowa biografia Feliksa Dzierżyńskiego), „Dom architekta Horodeckiego”, „Obserwatorium”. 

Centrum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Czerniakowska 178a, Warszawa-Solec, 13 marca 2019 roku, godz. 18.

13 lutego 2019 roku zapraszamy na godz. 18 do Centrum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Czerniakowska 178a, Warszawa-Solec, na spotkanie z Waldemarem Czechowskim, autorem niezwykłego filmu o niezwykłym człowieku.

Bohaterem naszego spotkania będzie Bronisław Piłsudski (1866 - 1918), starszy o rok brat Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wybitny etnolog, badacz kultur i języków Dalekiego Wschodu, znany za granicą, a nieznany w ojczystym kraju, choć jest zasłużony także dla polskiej etnografii jako badacz ludów Podhala, Spisza i Orawy.

 

Główną ideą filmu i reżyserski zamysł dramaturgii było dotarcie do rodziny Piłsudskich oraz rozmowy i nagrania z badaczami i znawcami spuścizny wielkiego etnografa, Polaka, obywatela świata - podróżnika. To, że w Japonii żyje wnuk Bronisława, jedyny który wedle zasad genealogii i heraldyki (Piłsudscy to ród herbowy, szlachecki) może nosić nazwisko Piłsudski, był dodatkowym niezwykłym elementem inspirującym reżysera. 

Film został opublikowany w setną rocznicę śmierci Bronisława Piłsudskiego. Materiał pokazuje postać niezłomnego człowieka zawsze stającego po stronie słabszych. Wielki etnograf-samouk, zesłaniec na katorgę (zesłany na 15 lat na wyspę śmierci Sachalin), który badał mniejszości etniczne Sachalinu i Hokkaido. Zachował i uratował w swoich pracach naukowych ginący język Oroków, Niwchów a przede wszystkim Ajnów. Nazywany „Królem Ajnów”. Wielki patriota, postać dialogu polsko-litewskiego, mediator polityczny we Francji i Szwajcarii, aktywnie działający wśród Polaków na uchodźctwie (przed I wojną przed odzyskaniem wolności przez Polskę). Przypominamy w filmie dzieło Polaka, jednego z wielkich XX-wiecznych humanistów i badaczy Azji.

Serdecznie zapraszamy!