Blue Flower

1 lipca 2018 roku grupa miłośników Beskidu Niskiego rozpoczyna kolejny etap prac przy odbudowie greckokatolickej dzwonnicy w Polanach Surowicznych (gm. Jasliska, pow. Krosno). Stowarzyszenie "Res Carpathica" jest jednym z patronów projektu.

Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej pracy! Więcej o projekcie można przeczytać w artykule: Odbudowa dzwonnicy w Polanach Surowicznych oraz na stronie projektu: http://www/polanysurowiczne.waw.pl

 

8 czerwca odbędą się w Syhocie Marmaroskim obchody 100-lecia bitwy pod Rarańczą oraz uwięzienia i procesu polskich legionistów. W dniach 6-10 czerwca organizowany jest wyjazd autokarowy z Warszawy do Syhotu.

Więcej o projekcie można przeczytać tu: Setna rocznica bitwy pod Rarańczą 1918 - 2018

 

Na kolejnym spotkaniu w Centrum im Jana Nowaka-Jeziorańskiego będziemy gościć dr. Jana Choroszego, wybitnego znawcę twórczości Stanisława Vincenza.

Zapraszamy 11 kwietnia na godz. 18, na ul. Czerniakowską 178a w Warszawie.

Dr Jan Choroszy jest wykładowcą na Uniwersytecie Wrocławskim, pracownikiem Zakładu Edytorstwa. W 1990 roku doktoryzował się na podstawie pracy "Huculszczyzna w literaturze polskiej". Był prezesem towarzystwa Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej i członkiem Kolegium Redakcyjnego "Czasopisma Zakładu Narodowego im. Ossolińskich". W swoim dorobku ma ponad 70 publikacji naukowych i popularnonaukowych. 

 

 

 

Zapraszamy 9 maja 2018 roku na godz. 18 do Centrum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (ul. Czerniakowska 178a, Warszawa Powiśle-Solec) na spotkanie z dr. Adrianą Świątek

Dr Adriana Świątek - doktor w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo. Wykładowca na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie. Rozprawę doktorską na temat: „Obrzęd weselny jako widowisko kulturowe w huculskiej kulturze ludowej” obroniła w 2017 roku na Uniwersytecie Śląskim, na Wydziale Filologicznym, w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych. Rozprawa została wyróżniona i rekomendowana do druku.

Od 2010 roku konsekwentnie realizowała projekt badawczy poświęcony huculskiemu obrzędowi weselnemu. W tym okresie (w latach 2011-2017) jej aktywność naukowa skoncentrowana była przede wszystkim na obrzędzie weselnym Hucułów i teorii widowiska kulturowego. Uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych na których systematycznie prezentowała wyniki prowadzonych badań.     

Jest  również autorką wielu cykli fotograficznych, mieszczących się w kategorii fotografii dokumentalnej. Zrealizowane przez nią cykle obrazów „Pielgrzymi” oraz „Huculi” znalazły   się w finale międzynarodowego konkursu „Urban 2015 i 2017 Street Photo Awards and Ehibition”, w sekcji specjalnej „Stories and Portfolios”. Jest również reżyserką filmu krótkometrażowego Les rites de passage, który był prezentowany na festiwalach filmowych w Polsce i Europie (m.in. na 10 Na Międzynarodowym Festiwalu Era Nowe Horyzonty we Wrocławiu, na 12 Festiwalu Kina Europejskiego Cinessonne w Paryżu oraz na 20 Festiwalu Kina Wschodnioeuropejskiego Cottbus w Niemczech).

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem "Moje wędrowanie" (Gazeta Uniwersytecka UŚ, miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), opublikowany w dziale „Sukcesy młodych”.

 

 

Spotkanie z Witoldem Grzesikiem

Będzie to prezentacja archiwalnych materiałów audiowizualnych z lat 80-tych połączona z osobistymi wspomnieniami z czasów, choć stosunkowo niedawnych, to już kulturowo bardzo odległych od teraźniejszości.

Witold Grzesik od lat 80. jest związany z Beskidem Niskim i Łemkowszczyzną, jest m.in. założycielem schroniska w Polanach Surowicznych i współautorem przewodnika "Od Komańczy do Wysowej". Obecnie prowadzi projekt odbudowy dzwonnicy greckokatolickiej w Polanach Surowicznych (więcej na www.polanysurowiczne.waw.pl). 

Zapraszamy do Centrum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (Warszawa Powiśle-Solec), Czerniakowska 178a, 14 marca (środa), g. 18.

Na zdjęciu kaplica pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja w Regetowie Wyżnim (stan z 1984, fot. W.Grzesik)