Blue Flower

IV Biesiada Karpacka odbyła się w dniach 15-17.11.2019.

Relacje z Biesiady można znaleźć:

Zapraszamy do lektury! 

Poniżej archiwalne zaproszenie na imprezę.


Zapraszamy na kolejną, czwartą Biesiadę Karpacką. Co roku jesienną porą spotykamy się w innych karpackich regionach, aby wspólnie pobiesiadować, pozwiedzać okolicę i wysłuchać prelekcji zarówno zaproszonych regionalistów, jak i naszych członków.

W tym roku Biesiada odbędzie się na Pogórzu Przemyskim w Zielonej Polanie w Słonnem nad Sanem w dniach 15-17 listopada. Impreza jest otwarta dla wszystkich, również niezrzeszonych w Stowarzyszeniu Res Carpathica.  

Ramowy program:

Wystąpienia wieczorne (od godz 19 w piątek, od godz. 18.30 w sobotę, kolejność prelekcji do ustalenia):

  • Projekcja filmu "Łukasiewicz nafciarz romantyk" z przedmową producenta filmu Bogdana Miszczaka z TV Obiektyw z Krosna
  • Prezentacja multimedialna "Polska wieś Nowy Sołoniec" autorstwa red. Iwony Piętak z Polskiego Radia Rzeszów
  • Opowieść "Turystyka kulinarna czyli podążaj za smakiem regionalnej tradycji na przykładzie podkarpackiego proziaka i derenia" historyka, dziennikarza i regionalisty z Rzeszowa, Krzysztofa Zielińskiego
  • Nieznane fakty z życia arłamowskiego księcia Kazimierza Doskoczyńskiego w relacji Andrzeja W. Kaczorowskiego
  • Historia uzdrowisk i letnisk przedwojennego województwa lwowskiego w opowieści dyrektora Muzeum Kresów w Lubaczowie, Tomasza Roga

Wycieczka sobotnia:

  • Autokarowy objazd najciekawszych miejsc w okolicy Dubiecka, prowadzony przez autora przewodników po Pogórzu Przemyskim i jego wybitnego znawcę, Stanisława "Stasinka" Krycińskiego

Gorąco zachęcamy do uczestnictwa!

Koszty jednostkowe na osobę: 70 zł - nocleg, 30 zł - obiadokolacja, 20 zł - śniadanie. Orientacyjny koszt wycieczki autobusowej - 30 zł.

Zaliczka - 70 zł na konto Stowarzyszenia "Res Carpathica" z dopiskiem "IV Biesiada Karpacka".

Dojazd we własnym zakresie. Do Dubiecka można dojechać busami z Przemyśla. Dalej, do Zielonej Polany - będziemy organizowali podwózki w ramach potrzeb i możliwości. Obiadokolacja w piątek o 17:30. Początek wystąpień o 19:00. W niedzielę wyjazd ok. 9. Planujemy dodatkową atrakcję na niedzielne przedpołudnie - szczegóły podamy w późniejszym terminie. Będziemy również starali się kontaktować ze sobą osoby z tych samych miejscowości, aby wykorzystać ewentualne puste miejsca w samochodach i ułatwić podróż niezmotoryzowanym. 

Stanisławowi Krycińskiemu dziękujemy za udostępnienie zdjęcia wykorzystanego w plakacie Biesiady.

Podczas IV Biesiady Karpackiej odbędzie się otwarty pokaz filmu "Łukasiewicz nafciarz romantyk" z przedmową producenta filmu, red. Bogdana A. Miszczaka z krośnieńskiej TV Obiektyw.

Wstęp wolny. Zapraszamy do ośrodka Zielona Polana, Słonne n. Sanem, www.zielonapolana.com.pl

 

Inaugurujemy kolejny rok naszych spotkań w Centrum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego!

To pierwsza z naszych prelekcji poświęcona Ormianom na południowo-wschodnich kresach Rzeczypospolitej Obojga (a w zasadzie wielu) Narodów - w miastach i miasteczkach Pokucia, u podnóża Karpat Wschodnich. Prezentację - ilustrowaną multimedialnie - na temat historii i dziedzictwa kulturowego narodu, który znacząco i chlubnie, choć nadal pozostając w nimbie szlachetnej tajemniczości, wpisał się trwale w nasze dzieje, przedstawi nikt inny, jak sam Przewodniczący Rady Armenian Foundation w Polsce - Maciej Bohosiewicz.

Początek jak zwykle o 18.

Zapraszamy!

Warszawa Powiśle-Solec, ul. Czerniakowska 178a, 9.10.2019, g. 18.

13 listopada odbędzie się kolejne spotkanie karpackie, na którym prof. dr hab. Jarosław Komorowski przedstawi wykład zatytułowany: „Ostatni port generała Mariusza Zaruskiego”. Prelegent przypomni postać konspiratora i zesłańca, malarza, poety i prozaika, fotografa, podróżnika, taternika – twórcy TOPR, instruktora harcerskiego ZHP, pioniera polskiego żeglarstwa, legionisty, generała brygady Wojska Polskiego i adiutanta generalnego prezydenta RP oraz przedstawi ostatni okres jego życia na sowieckiej ziemi po aresztowaniu przez NKWD we Lwowie.

Prof. dr hab. Jarosław Komorowski jest pracownikiem naukowy Instytutu Sztuki PAN w Warszawie. Jego naukowe obszary zainteresowania to m.in. kultura i zabytki Kresów Wschodnich oraz zabytki i pamiątki historyczne Dolnego Śląska. Jest autorem m.in dwuczęściowej monografii "Kresowym szlakiem: kapliczki, pomniki, groby" oraz pracy "Teatr i widowiska na Wołyniu do 1863 roku z przydaniem Ziemi Kijowskiej".

Zapraszamy jak zwykle do Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Czerniakowska 178A w Warszawie (Solec-Powiśle) w środę 13 listopada, na godz. 18.

  •  

 

Zapraszamy badaczy historii oraz kultury Karpat Wschodnich oraz regionalistów i kulturoznawców do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji „SPOTKANIA NA POKUCIU II – WARSZTATY RAFAJŁOWSKIE 2019”, współorganizowanej przez Stowarzyszenie „Res Carpathica”. 

Konferencja poświęcona dziedzictwu kulturowemu na terenie Karpat Wschodnich, historii prowadzonych w nich badań naukowych i ich infrastruktury cywilizacyjnej (przemysł, komunikacja, zdrojowiska, architektura pensjonatowa).

Miejsce: Iwano-Frankiwsk (Stanisławów), Bystrycia (Rafajłowa) - Ukraina

Czas: 6 – 8 czerwca 2019

Współorganizatorzy ze strony polskiej: 

STOWARZYSZENIE „RES CARPATHICA”, Warszawa

FUNDACJA „POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE”, Warszawa

INSTYTUT KULTUROZNAWSTWA AKADEMII IGNATIANUM, Kraków

ze strony ukraińskiej:

CENTRUM KULTURY POLSKIEJ I DIALOGU EUROPEJSKIEGO W IWANO-FRANKIWSKU

PRZYKARPACKI UNIWERSYTET NARODOWY imienia WASYLA STEFANYKA, Iwano-Frankiwsk

SILŚKA RADA (WIEJSKA RADA), Bystrycia (Rafajłowa)

Szczegóły w programie ramowym konferencji.