Blue Flower

Członek założyciel, członek Komisji Rewizyjnej

Z zawodu geodeta. Pracował m.in. w Libii, w Kuwejcie i na Filipinach.

Przodownik turystyki pieszej i górskiej, aktywny organizator imprez turystycznych w latach 70. w środowisku akademickim Warszawy. Uczestnik wypraw naukowych, m.in. do jaskiń w Alpach Salzburskich i kilkakrotnie do Peru. 

Z zamiłowania artysta grafik, autor wielu grafik, wielokrotnie wystawianych w Polsce.


Linki:

Wystawa w Auditorium Maxiumum, grudzień 2016